MEDIA‎ > ‎

LIVETS KÄLLAS HÄFTEN

HVORFOR TEMAHEFTER?
Mange søker etter å forstå hvorfor vi lever. Materielt sett har vi aldri hatt det bedre enn i dag, men samtidig har aldri så mange mennesker tatt sitt eget liv som nå. I Norge dør det årlig flere mennesker ved selvmord enn det dør i trafikken. Mange synes ikke å finne trygghet, indre glede eller fred i vår hektiske og usikre verden. Vårt håp er at vi med våre hefter kan gi et lite, men forhåpentligvis positivt bidrag til å berike lesernes liv.

Publikasjonene har ingen abonnementspris. De sendes gratis til dem som ønsker dette. Frivillige gaver fra våre lesere og økonomisk støtte fra utgiveren Guds Verdensvide Kirke gjør det mulig å sende ut heftene til dem som ønsker det. Det er i dag ingen venteliste for å bli abonnent. Livets Kilde-heftene kommer ut 5 ganger i året med et opplag på ca. 1000 eksemplarer. Kirkens forskjellige publikasjoner i Europa kan fåes på ni språk: norsk, dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk, spansk, hollandsk, italiensk og bulgarisk.

Livets Kilde hefter på norsk

Siden 1998 er det utgitt nesten 60 hefter i Livets Kilde serien. Se oversikten over alle heftene.

Hvor Var Gud 22. Juli 2011?

skickad 6 juli 2012 11:38 av site editor   [ uppdaterad 11 mars 2018 07:19 av Jonas Bauer ]

Livets Kilde hefte «Hvor var Gud den 22. juli ? » ble skrevet de første dagenne etter tragedien og ble sendt ut til våre lesere i september måneden i 2011. Heftet er gratis og kan bestilles på vår hjemmeside eller postadresse. Oppgi navn og postadresse ved bestilling.

Livets Kilde hefter er gratis, det er ingen subskripsjonspris men utgivelsen er basert på frivillige gaver. Klikk her for å læse.

Mange stiller seg spørsmålet: Hvor var Gud den dagen de unge ble skutt på Utøya? Hvorfor stoppet ikke Gud dette? Har ikke Gud et ansvar for lidelsen og nøden i verdenen? Heftet forsøker å svare på bl.a. disse spørsmål.

Oversikt over alle heftene i Livets Kilde serien

skickad 24 juni 2012 01:09 av site editor   [ uppdaterad 11 mars 2018 07:19 av Jonas Bauer ]

Bergprekenen (1. del)
Bergprekenen (2. del)
Bergprekenen (3. del)
Bergprekenen (4. del)
Bergprekenen (5. del)
Bibelens fortelling (1. del)
Bibelens fortelling (2. del)
Bibelens historie (1. del)
Bibelens historie (2. del)                                                                                                                                                                                           Bibelens mest leste bok
Den ukjente Jesus (1. del)
Den ukjente Jesus (2. del)
Det kristne håpet
Er Gud død?
Evangeliet i Edens hage
Gud og bønn
Gud og lidelse
Gud og tilgivelse
Guds løfter
Guds navn i Bibelen
Guds nåde i Det gamle testamente
Guds nåde i Det nye testamente
Guds profetier
Guds velsignelser
Herren er min hyrde
Hva er et menneske?
Hva er Guds kjærlighet? (1. del)
Hva er Guds kjærlighet? (2. del)
Hva er Guds vilje i ditt liv?
Hva skjer etter døden?
Hva styrer ditt liv?
Hvordan ble Bibelen til? (1. del)
Hvordan ble Bibelen til? (2. del)
Hvor var Gud den 22. juli 2011?
Jesu brev til menigheten, 1. del
Jesu brev til menigheten, 2. del
Jesu brev til menigheten, 3. del
Jesus kommer igjen
Jesu lignelser
Jesu personlighet
Jobs bok
Kjærlighet og ekteskap
Kristendommens fallgruver
Kvinner i Bibelen
Lever vi i de siste dager?
Ord om fred
Ord om glede
Ord om godhet
Ord om håp
Ord om tro
Ord om tålmodighet
Syv hemmeligheter
Vanskelige bibelsteder (1. del)
Vanskelige bibelsteder (2. del)
Vanskelige bibelsteder (3. del)
Vanskelige bibelsteder (4.del)
Visdomsord til en ung mann
Å leve sammen med Gud
Det gode seirer – budskapet i Johannes’ åpenbaring (spesialnummer


Hvordan ble Bibelen til? (del 1)

skickad 24 juni 2012 01:03 av site editor   [ uppdaterad 11 mars 2018 07:19 av Jonas Bauer ]

Author: Carl Fredrik Aas

1-3 of 3