MEDIA‎ > ‎BIBELSTUDIER‎ > ‎

Introduksjon til de tre første evangeliene

skickad 1 juli 2012 06:27 av Carl Fredrik Aas   [ uppdaterad 15 okt. 2012 07:56 ]
Det første bibelstudiet viser bakgrunnen til de tre første evangeliene og senere vil vi vise hvordan Johannes evangelium innholdsmessig skiller seg fra disse tre. Det andre bibelstudiet vil være en biografisk skisse av apostelen Johannes.  Deretter vil vi gå igjennom den historiske konteksten og tankegods samt spørsmål i slutten av det første århundret som Johannes ønsket å svare på. Viktige spørsmål som: Hvem var Jesus? Var han kun et eksepsjonelt godt men vanlig menneske som ble Guds sønn i dåpen, slik som oss? Eller var han guddommelig? Hvorfor kom Jesus? Dette var noen av de mange viktige spørsmål Johannes ville besvare. 

Bibelstudiene varer ca 15 til 20 minutter og vil bli lagt ut 2 ganger i måneden som audio filer. Comments