MÖTESPLAN

Gudstjenestene i GVK blir i vår interaktive bibelstudier. For tiden holder vi på med en gjennomgang og diskusjon om Johannes evangeliet. Det følges intet opplegg med faste prekentekster ettersom året går, men vi velger temaer alt etter hva som er tjenlig til enhver tid. Vi tar forbehold om endringer og tillegg i møteplanen.  Møtene begynner kl. 1200.

OSLO DATO STED
KLOKKE
TEMA
 12. januar
 Kilentunet, Snarøya
 1200 Bibelstudium og diskusjon Johannes om evangelium
 26 januar
 Kilentunet , Snarøya
 1200 Bibelstudium og diskusjon Johannes om evangelium
 9. februar
 Kilentunet,Snarøya
 1200
Bibelstudium og diskusjon Johannes om evangelium
 23. februar
 Kilentunet, Snarøya
 1200 Bibelstudium og diskusjon om Johannes evangelium
 9. mars
 Kilentunet, Snarøya  1200 Bibelstudium og diskusjon om Johannes evangelium
 25 mars til 1. april
 Påske samling i Årjang, Sverige 
  Eget program

Møtene i Oslo holdes normalt i Snarøya kirke, kirkestua eller på Kilentunet, like ved Fornebu (Til høyre ved skiltet til Oksenøya, 300 meter og avkjørsel til høyre). Gudstjenesten begynner kl. 12.00. Etter gudstjenestene spiser vi et enkelt måltid sammen.

STAVANGER OG BERGEN

Møtene i Stavanger og Bergen er husfellesskapsmøter. Her er det forskjellige møtesteder og tider.
Kontakt oss på e mail: norge@gvks.org  eller ring 64 87 74 48 for informasjon om møtested og tid.


LITT OM MØTENE VÅRER
  • Møtene våre er åpne for alle som ønsker å tilbe Gud og forstå Guds evangelium.
  • Møtene varer ca. en og en halv time. Gudstjenesten består av sang, bibellesning, musikk og en preken. Prekenen tar opp aktuelle temaer i vår tid. Prestene tar gjerne imot ønsker til temaer for prekene, da kirken ikke bruker fastlåste prekentekster året i gjennom. Prekenen er ofte interaktiv med forsamlingen i form av spørsmål og kommentarer.
  • Det tas ikke opp kollekt på møtene, bortsett fra på høytidsdagene.
  • Menighetene er små, i og med at medlemmene er spredd utover i landet. Et vanlig oppmøte i Oslo kan være ca. 20 personer, og i Stavanger ca 15 personer. Denne størrelsen er typisk for menighetene i Skandinavia.
  • Menighetens faste møter skjer på lørdager. I tillegg har menighetene møter på de syv helligdagene som er nevnt i Bibelen (3.Mosebok 23:1->),  og som Jesus selv holdt.   Disse dagene symboliserer forskjellige aspekter av Guds frelsesplan ved Jesu Kristi første og andre komme.
  • Møtene holdes i leide lokaler, da kirken ikke ønsker å binde medlemmenes økonomiske støtte i kirkebygninger.
  • Møtene avsluttes gjerne ved at vi benker oss rundt et bord, spiser et lett måltid sammen.
Vel Møtt!

Comments