VÄLKOMMEN

Guds Världsvida Kyrka (GVK) är en evangelisk och internationell kyrkosamfund med ca. 50 000 medlemmer i ca. 100 länder. Guds Världsvida Kyrka i Skandinavien är en administrativ självständigt trossamfund med eget styre i varje land. Kyrkan har varit registrererad i Sverige siden 1977. Se mer.

Begreppet "Guds Världsvida Kyrka" används några gånger i bibeln. Vår förståelse är att vi är bara en del av Guds församling. Guds församling är oavhängig mänskliga samfund, instutioner och organisationer. 

Vi vill med hjälp av häftena sprida Guds ord och förståelse. Häftena har inget pris utan kan läsas av alla. 

För återgivning gäller normal "copyright", vänligen kontakta oss.

HÄFTEN

Vad är en människa. Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en Gud, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk … Psaltaren 8:5–7 (Bibel 2000)

Bibeln mest läst bok! Johannesevangeliet 12, 3, 4, 5, 6, 7. I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud... 


Varför ska vi förlåta?I DAG